Màu Hợp Sắc Tuổi Cho Nam

Chọn màu xe hợp phong thủy cho tuổi Canh Tý 1960 Nam mạng

Vậy nam tuổi Canh Tý hành Mộc đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 1960 – Năm sinh âm lịch: Canh Tý – Mạng: Nam – Mệnh cung Tốn – thuộc hành Mộc – Mệnh Mộc Các nhà Phong thủy học cho

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Canh Tý 1960 Nam mạng

Người nam sinh năm Canh Tý 1960 này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Mộc nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1:

Màu sắc phong thủy hợp cho tuổi Canh Tý 1960 Nam mạng

Vậy nam tuổi Canh Tý hành Mộc hợp với màu gì, để tăng cường yếu tố thuận lợi và hạn chế yếu tố bất lợi từ điều kiện bên ngoài môi trường tác động vào. – Năm sinh dương lịch: 1960 – Năm sinh âm lịch: Canh Tý – Mạng: Nam – Mệnh cung Tốn