Tử Vi Nam Canh Tý

Xem tử vi 2017 cho người tuổi 1960 (Canh Tý) – Nam mạng

Mồng một tết nên xuất hành hướng Nam để nghênh tiếp Quý thần. Đi từ 5 đến 7 giờ sáng, tính theo giờ nơi cư ngụ. Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Canh Tý nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2017: Canh Tý 58 Tuổi – Dương Nam

Dù thuận hay nghịch mùa sanh, khi đi vào Hậu vận, sự nghiệp của Quý Ông đều được ổn định. Tuổi già sống trong những tháng thoải mái, an lành. Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tý 58 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 28-1-1960 đến 14-2-1961) Tướng tinh: Con Rắn. Con dòng Huỳnh Đế,

Xem tử vi 2018 cho người tuổi 1960 (Canh Tý) – Nam mạng

Tuổi Canh Tý mang mệnh Thổ nên trong năm 2018 quý ông sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong công việc, có thể được thăng chức và được mọi người tín nhiệm. Xem tử vi 2018 sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin một cách chi tiết tử vi 2018 tuổi Canh Tý nam

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Canh Tý 1960 – Nam mạng

Số hưởng thọ trung bình từ 45 đến 54 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu có làm phước, ăn ở hiền lành thì được gia tăng niên kỷ, gian ác thì giảm. Nếu kết duyên với những tuổi này chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết duyên